Ministerul Energiei a lansat doua apeluri de finantare prin Fondul pentru Modernizare – Program cheie 1: Surse regenerabile de energie si tocarea energiei, care sprijina investitiile in proiecte de producere a energiei din surse regenerabile (centrale fotovoltaice):

1. Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum.

si

2. Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile.

Obiectivul general urmarit:

Productie majorata a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile, pentru autoconsum, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de Romania în cadrul PNIESC si FM – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte:

 • 25 aprilie 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului.
 • 23 iulie 2024, ora 17:00 – data inchiderii apelului.

Activitatile eligibile in cadrul proiectului:

In cadrul acestei proceduri de ofertare concurentiala vor fi putea fi finantate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre actiunile mentionate mai jos:

1. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse eoliene.
2. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse solare (sub 5 MW inclusiv).
3. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse solare (peste 5 MW).
4. Realizarea capacitatilor noi de producere de energie electrica din surse hidro.

! Nu sunt eligibile:

 1. Proiectele care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere energie electrica din surse regenerabile de energie solara, eoliana sau hidro.
 2. Proiectele ce vizeaza extinderi ale capacitatilor existente.
  Nota: Extinderea unei capacitati existente inseamna construirea unei capacitati de producere a energiei electrice a carei functionare depinde de o capacitate deja existenta si care nu poate fi contorizata si monitorizata separat fata de capacitatea existenta.
 3. Proiectele care nu au prevazut un autoconsum de minimum 70% din energia electrica produsa prin capacitatea nou instalata.
 4. Proiectele care vizeaza mai multe locatii.
 5. Proiectele mixte care propun investitii in capacitati de productie de energie ce vizeaza doua sau trei tehnologii.
 6. Proiectele care propun doar capacitati de stocare. In situatia in care proiectele includ si capacitati de stocare, costurile pentru instalatiile de stocare nu reprezinta cheltuieli eligibile. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate separat in bugetul proiectului (Anexa 7 la ghid) si vor fi trecute pe coloana aferenta contributiei proprii la valoarea neeligibila a cheltuielii (col. 6 din Tabelul nr. 1).

Descopera o parte dintre proiectele implementate:

panouri fotovoltiace_scandia-01

Scandia

Sistem panouri fotovoltaice

romatsa_centrala fotovoltica_studiu de caz

ROMATSA

Sistem panouri fotovoltaice

panouri fotovoltaice_apulum-01

Apulum

Sistem panouri fotovoltaice

Activitati finantabile:

Următoarele activitati prevazute in proiect sunt eligibile:

 • Achizitionarea de instalatii/echipamente noi pentru construirea de capacitati noi de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana, solara sau hidro.
 • Constructii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana, solara sau hidro.

Beneficiari eligibili:

Operatorii economici de tip Societati (microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si intreprinderi mari, inclusiv intreprinderi nou infiintate), precum si regiile autonome, legal constituite in conformitate cu legislatia nationala sau in conformitate cu legislatia specifica din statul membru a carei nationalitate o detin si inregistrate la ONRC in Romania pana la data primei plati din ajutorul de stat acordat.

! Nu sunt eligibili solicitantii care isi desfasoara activitatea in sectoarele definite de cod CAEN 01, CAEN 10 si CAEN 11.

Valoarea finantarii:

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurentiale (intelegeri de cartel), valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat se va incadra in urmatoarele plafoane maxime:

Pentru Energie solara:

 • 450.000 Euro/MW – pentru capacitatile instalate de pana la 5 MW (inclusiv)
 • 360.000 Euro/MW – pentru capacitatile instalate de peste 5 MW

Pentru Energie eoliana:

 • 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitatile

Energie hidro:

 • 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitatile

Finantarea se acorda in procent de pana la 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, fiind bazata pe o procedura de ofertare concurentiala.
Valoarea maxima a ajutorului de stat este de 20 milioane de euro pe intreprindere, pe proiect de investitii.

In cadrul Apelului de la punctul 1 – Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum:

 • Minimum 70% din productia de energie a centralei finantate trebuie sa fie consumata in cadrul societatii (autoconsum).
 • Pentru depunerea proiectului trebuie sa realizati un Studiu de Fezabilitate si un Audit Electroenergetic.

Studiul de fezabilitate se va elabora conform prevederilor HG nr. 907/2016.
Din echipa de elaborare a studiului de fezabilitate va face parte personal autorizat de catre ANRE in domeniul instalatiilor electrice. Se va anexa studiului de fezabilitate documentul doveditor.
Investitia trebuie sa aiba ca rezultat obligatoriu o capacitate noua de productie de energie electrica.
Auditul electroenergetic va fi elaborat de o persoana fizica sau juridica atestata/autorizata in conditiile legii care are dreptul sa realizeze audit energetic la consumatori

Informatiile din acest document au fost preluate din Ghidul Solicitantului lansat in consultare publica, aferent programului de finantare, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, raspunderea Servelect fiind limitata in acest sens. Consultati Ghidul integral aici.