Innovation Norway a lansat un nou apel de proiecte in cadrul programului Energy Programme in Romania –  Apel 3.1 – Cresterea capacitatii de productie a energiei din alte surse de energie regenerabila (RES).

Proiecte eligibile

  • Centrale fotovoltaice: proiecte noi la scara mica (pana la 1.000 kW putere instalata) si productia de energie electrica pentru consumul propriu al Solicitantului (adica nu pentru vanzare in scopuri de profit).

Nota: proiectele care produc energie electrica regenerabila pentru consum propriu nu exclud o conexiune la reteaua de utilitati (pentru a injecta in retea excesul de productie orara/zilnica de electricitate), cu conditia ca cel putin cantitatea echivalenta de energie electrica sa fie consumata din retea raportat la o baza de calcul lunara/anuala.

Sistemul de panouri fotovoltaice/eolian trebuie sa fie dimensionat pentru a acoperi nevoile de energie electrica ale Solicitantului (consum propriu). Solicitantul trebuie sa indice in cererea de finantare nivelul actual de consum de energie electrica (de exemplu, prin transmiterea facturilor de la furnizorul de energie electrica pentru ultimele 12 luni).

Conditii de eligibilitate

  • Orice entitate privata sau publica, comerciala sau non-comerciala, inregistrata ca persoana juridica in Romania.
  • Entitatea solicitanta trebuie sa fie infiintata de cel putin 3 ani la data termenului limita a Apelului (8.09.2021).
  • Nu se afla in niciuna din urmatoarele situatii: insolventa, incapacitate de plata, faliment, lichidare, nu are antecedente penale sau fiscale.

! Un aplicant poate depune doar un singur proiect, chiar daca centralele fotovoltaice sunt amplasate in mai multe locatii de consum energetic.

! Pentru depunerea unei aplicatii de finantare este necesar sa intocmiti un Studiu de fezabilitate, conform HG nr. 907/2016 si sa elaborati aplicatia de finantare, conform Ghidului disponibil.

Termen limita

Data limita pentru depunerea proiectelor este Miercuri, 8 Septembrie 2021, ora 14:00.

Bugetul, valoarea proiectelor si intensitatea de finantare

  • Bugetul total alocat pentru acest apel de proiecte este de 4.608.100 EURO.
  • Valoarea grantului acordat este cuprins intre 200.000 de euro si 2.000.000 de euro.
  • Intensitatea finantarii poate varia intre 10% si 90%, in functie de tipul de ajutor de stat acordat, de marimea solicitantului si de alte elemente incluse in dispozitiile Regulamentului care sunt relevante pentru proiectul respectiv.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile toate costurile aferente achizitiei componentelor centralei electrice fotovoltaice, respectiv cele de proiectare tehnica de detaliu, instalare, precum si costurile cu managementul de proiect ale echipei interne din partea beneficiarului, si de publicitate.

Nu sunt considerate cheltuieli eligibile cele ocazionate cu elaborarea Studiului de fezabilitate si de pregatire a aplicatiei de finantare, care trebuie asumate de catre beneficiar.

Pasii proiectului

De ce sa colaborati cu Servelect?

Servelect va ofera un serviciu integrat: Consultanta Tehnica pentru elaborarea studiului de fezabilitate, Consultanta Administrativa pentru intocmirea si depunerea aplicatiei de finantare, precum si Implementarea propriu-zisa a proiectului (Proiectare si Executie).

Servelect a depus si a castigat la finantare doua proiecte fotovoltaice similare, in cadrul primului Apel de proiecte, pentru:

  • Primaria Cluj-Napoca – in valoare totala de 820.521 EUR+TVA. Proiectul este in curs de implementare;
  • ROMATSA – Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian – in valoare totala de 769.991 EUR+TVA (echipa noastra se afla in curs de finalizare a etapei de proiectare).

Doriti sa va transmitem propunerea noastra pentru elaborarea studiului de fezabilitate si depunerea aplicatiei de finantare?