Servelect

epc signatory logo

Codul European de Conduita pentru Contractul de Performanta Energetica cuprinde un set de valori si principii care sunt considerate fundamentale pentru implementarea cu succes si profestionista a proiectelor EPC in tarile europene. De asemenea, reprezinta un indicator al calitatii pentru companiile ESCO si clientii acestora in vederea realizarii economiilor de energie estimate. In 2015, Servelect a devenit membru semnatar al Codului European de Conduita pentru Contractul de Performanta Energetica (CC-CPE).

 

ESCO Editable logo-0١

Servelect este membru al Asociatiei Societatilor de Servicii Energetice din Romania. Scopul asociatiei este de a imbunatatii cadrul legislativ national in domeniul serviciilor energetice si armonizarea lui cu Directivele UE. In acelasi timp sprijina in mod activ si constructiv implementarea si respectarea in Romania a prevederilor legislative referitoare la companiile de servicii energetice (ESCO).

CREESC

 

Servelect este membru al Centrului de Resurse pentru Eficienta Energetica si Schimbari Climatice. CREESC este o organizatie non-profit al carei scop este acela de a contribui activ la atingerea tintelor si obiectivelor locale si nationale de reducere a consumului de energie si a efectelor schimbarilor climatice. Alaturi de Universitatea Tehnica urmareste formularea unor programe de eficienta energetica pe termen scurt și mediu pentru Municipiul Cluj-Napoca, prin intermediul serviciului de Management Energetic.

drbob

 

DR-BOB este un proiect demonstrativ de "demand response" demarat la nivel european. In Romania, pentru urmatorii doi ani, acest proiect va fi aplicat la cladirile Universitatii Tehnice, in parteneriat cu Servelct, ca operator de implemenatare si Manager Energetic.

Investor confidence project

Investor Confidence Project deschide o piata pentru proprietarii de cladiri, dezvoltatori, companii de utilitati, programe publice si investitori, in vederea colaborarii pentru implementarea de proiecte de eficienta energetica standardizate. ICP permite accesul la finantare pentru piata de renovare a cladirilor, prin standardizarea modului in care sunt dezvoltate, documentate si evaluate proiectele de eficienta energetica. Servelect face parte din reteaua de aliati ai ICP alaturi de alte companii din sectorul eficientei energetice din Europa.