Ministerul Energiei a lansat un nou apel de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta care sprijina investitiile in modernizare, monitorizarea si eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici in vederea asigurarii eficientei energetice in sectorul industrial.

Obiectivul general urmarit:

Imbunatatirea eficientei energetice, avand ca rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea intensitatii energetice, contribuind la atingerea obiectivelor stabilite de Romania in cadrul PNRR – Componenta C.6 – Energie, masura de investitii I.5 Asigurarea Eficientei Energetice in sectorul industrial.

Prin implementarea proiectelor finantabile in cadrul apelului de proiecte se urmareste realizarea a minimum 30 de proiecte de eficienta energetica in industrie, cu reducerea emisiilor directe si indirecte de gaze cu efect de sera cu 30%.

Perioada de depunere a proiectelor:

Apelul de proiecte este competitiv, pe principiul selectiei de proiecte pe baza de punctaj, corelat cu obiectivele PNRR si in limita bugetului alocat.

Data si ora incepere depunere de proiecte: 08 ianuarie 2024 ora 8:00

Data si ora inchidere depunere de proiecte: 29 martie 2024 ora 17:00

Perioada estimativa de evaluare a proiectelor: aprilie-iunie 2024

Perioada estimativa pentru semnarea contractelor: iulie 2024

Perioada de monitorizare: 2025 – 2028

Solicitanti eligibili:

Operatori economici – microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi mari, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei la momentul semnarii contractului de finantare, avand cod CAEN de industrie pentru proiectul prezentat.

Actiuni si activitati finantabile:

1. Implementarea unui sistem dedicat modernizarii, monitorizarii echipamentelor si eficientizarii consumului de energie la nivelul operatorilor economici.

Operatorii economici care au deja implementat un sistem EMS sunt scutiti de obligatia de a instala un nou sistem in cadrul acestei masuri, cu conditia de a demonstra functionalitatea sistemului la nivelul intreprinderii lor.

2. In mod obligatoriu cel putin una din urmatoarele actiuni:

  • generarea de energie electrica si/sau termica, pentru autoconsum;
  • inlocuirea echipamentelor, retehnologizarea si modernizarea sistemelor de productie, pentru imbunatatirea eficientei energetice;
  • implementarea unor masuri de recuperare a pierderilor de energie termica din procesele tehnologice;
  • sistem de telegestiune;
  • sistem privind identificarea varfurilor de consum si eliberarea graduala a energiei si planificarea acesteia;
  • achizitia de platforme digitale de centralizare a datelor de consum si monitorizare a indicatorilor pe intreg ansamblul activitatii, digitalizare si transfer de date la distanta, diferite de EMS.

! Sistemele de producere a energiei din surse regenerabile nu sunt eligibile pentru finantare.

! Pentru depunerea proiectelor este necesara realizarea unui Audit Energetic si a unui Studiu de Fezabilitate.

Valoarea finantarii:

Valoarea estimata a bugetului este echivalentul in lei a sumei de 62.000.000 euro.

Fiecare proiect de investitie poate beneficia de finantare de pana la 2.000.000 euro.

! Un aplicant poate depune un singur proiect in cadrul acestui apel de finantare. Finantarea poate fi acordata la nivelul unuia sau a mai multor puncte de lucru ale unei companii, dar in cadrul aceluiasi proiect.

Intensitatea ajutorului de stat:

 • 30% din costurile eligibile ale proiectului pentru intreprinderile mari
 • 40% din costurile eligibile ale proiectului pentru intreprinderile mijlocii
 • 50% din costurile eligibile ale proiectului pentru intreprinderile mici

Diferenta pana la valoarea totala a proiectului va fi acoperita de catre beneficiar din resurse proprii sau din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui ajutor public.

Informatiile din acest document au fost preluate din Ghidul aferent programului de finantare, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, raspunderea Servelect fiind limitata in acest sens.

Consultati Ghidul integral aici.