Va anuntam ca apelul aferent Obiectivului Specific 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), a fost prelungit.

Noul termen pana la care se pot depune proiecte este 31.12.2020.

Apelul de proiecte finanteaza investitii in sisteme de monitorizare consumuri energetice, la nivelul consumatorilor industriali.

A. Solicitanti eligibili:

Societatile cu personalitate juridica din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE) care trebuie sa implementeze sisteme de monitorizare in vederea identificarii rapide a solutiilor non-cost de reducere a consumurilor si care trebuie sa detina un instrument puternic de urmarire si cuantificare a efectelor pozitive ale aplicarii masurilor de crestere a eficientei energetice.

B. Criterii minime de eligbilitate*:

 • Consum peste 1000 tep/an;
 • CAEN sectiunile B si C, definite conform codificarii CAEN Rev2;
 • Nu se afla in niciuna din urmatoarele situatii: incapacitate de plata, insolventa, faliment, lichidare;
 • Nu sunt eligibile proiectele localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov.

*Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

C. Intensitatea si volumul finantarii nerambursabile:

 • Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate pentru un proiect nu poate depasi 200.000 Euro.

D. Tipuri de actiuni eligibile:

 • Achizitionarea si implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:
 • Sisteme de monitorizare (hardware si software);
 • RTU (Remote Terminal Units);
 • Sistem de comunicare date;
 • Statie master (statia la care ajung toate comunicatiile);
 • Sistem computerizat de prelucrare a datelor;
 • Alte echipamente, numai daca sunt necesare implementarii proiectului (ex. Autolaboratoare de masurari energetice, analizoare de gaze, etc).
 • Pregatirea proiectului (elaborarea studiilor, obtinerea avizelor, autorizatiilor etc);
 • Managementul proiectului, auditul proiectului;
 • Informare si publicitate.

E. Pasii proiectului (etapa de depunere):

1. Realizarea studiului tehnic de fezabilitate de catre Servelect:

Studiul de fezabilitate va fi elaborat conform modelului de studiu simplificat, conform Anexei 8 a Ghidului Solicitantului. Rolul studiului de fezabilitate este acela de a justifica investitia in contextul dezvoltarii globale a intreprinderii. Se va avea in vedere impactul proiectului asupra procesului industrial pe care este aplicat sistemul de monitorizare.

Servelect realizeaza studiul necesar dimensionarii aplicatiei si implementeaza proiectul la cheie (3 proiecte castigate pana in prezent, unul finalizat, celelalte doua in curs de implementare).

2. Realizarea dosarului de finantare

Servelect va recomanda un partener de incredere care se va ocupa de partea administrativa a proiectului si depunerea cererii de finantare.

3. Depunerea dosarului de finantare

4. Evaluarea dosarului

Doriti sa implementati un sistem de monitorizare a consumurilor de energie si sa beneficiati de finantare nerambursabila de pana la 200.000 de euro?

**Informatiile din aceasta pagina au fost preluate din Ghidul Solicitantului aferent programului de finantare publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, raspunderea noastra fiind limitata in acest sens.