Servelect

Elaborare caiet de sarcini

Descrierea serviciului propus de Servelect:

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnico-economica pentru o solutie data. Cerintele solicitate prin caietul de sarcini sunt minime si obligatorii.

Astfel, Servelect asigura documentatia in baza careia se vor pune in practica solutiile de eficienta energetica, prin intermediul unor releveuri in situ, studii de fezabilitate si proiecte tehnice.

Intocmim caiete de sarcini pentru fundamentarea unor solutii, tinand cont de cateva principii simple: siguranta in exploatare, eficienta energetica, durabilitate.

Beneficiile Dumneavoastra:

  • Posibilitatea de a realiza o procedura prin care sa se achizitioneze cea mai buna oferta din punct de vedere tehnic si financiar.

Aplicabilitate - Elaborare caiet de sarcini:

  • Lucrari energetice.
  • Iluminat.
  • Aer comprimat.
Cere oferta!