Proiectare iluminat exterior pentru intreaga Platforma Azomures Implementare proiect pilot modernizare iluminat exterior – zona perimetrala

Home / Studii de caz

Situatia initiala

Azomures este principalul producator de fertilizanti pentru agricultura, cu un portofoliu de produse care acopera nevoile fermierilor din Romania, asigurand in acelasi timp solutii de fertilizare si pentru agricultura altor tari. Din 2012, Azomures este membru al grupului elvetian Ameropa, unul dintre cei mai importanti integratori de inputuri agricole la nivel mondial.

Sanatatea si siguranta angajaților este extrem de importanta pentru companie, existand o preocupare constanta de a asigura un mediu de lucru sigur si productiv, pentru indeplinirea obiectivului “ZERO Accidente”.

Solutia de modernizare a iluminatului exterior a fost propusa initial, de catre specialistii Servelect, in cadrul auditului energetic realizat in anul 2020.

Astfel, compania Azomures a demarat un proiect de modernizare a iluminatului exterior avand ca si obiective principale:

 • Cresterea securitatii, sigurantei si confortului angajatilor pe timp de noapte;
 • Protectia impotriva electrocutarii personalului de exploatare si de intretinere a sistemului;
 • Eliminarea evenimentelor rutiere, datorita unei mai bune vizibilitati.
 • Optimizarea cheltuielilor de functionare a sistemului prin reducerea consumului de energie electrica si a cheltuielilor cu mentenanta.

Iluminatul exterior pe platforma Azomures este realizat aerian, in general pe stalpi de 8 m, cu unul sau doua corpuri de iluminat. La momentul demararii proiectului, pentru iluminatul exterior se utilizau atat lampi cu vapori de mercur si cu vapori de sodiu, cat si sisteme echipate cu surse LED.

De asemenea, existau mai multe circuite independente, fiecare circuit fiind alimentat dintr-un tablou electric montat in statia electrica de distributie de joasa tensiune aflat in zona deservita.

Modernizarea sistemului de iluminat exterior din cadrul platformei Azomures se va realiza in mai multe etape. Pana in prezent s-au incheiat:

 • etapa de proiectare a noului sistem de iluminat exterior pentru intreaga platforma Azomures si
 • proiectul pilot de modernizare a iluminatului in zona perimetrala (Filtre mecanice, Atelier JCR, Statia electrica nr. 11 M.T., Recirculare 3, Recirculare 6, Amoniac 4),

ambele realizate de catre Servelect.

I. Implementare proiect pilot modenizare iluminat exterior

In cadrul proiectului pilot s-a dezafectat circuitul de alimentare vechi si  s-a refacut instalatia electrica, cu un nou punct de aprindere automatizat.

De asemenea, aparatele de iluminat vechi, echipate cu lampi cu descarcari in vapori de mercur si lampi cu descarcari in vapori de sodiu, au fost demontate.

Pentru iluminatul perimetral interior al incintei s-au utilizat 27 de aparate de iluminat, iar la exterior 10 aparate de iluminat, cu optica stradala, montate pe console fixate de stalpii gardului fonoizolant, cu o putere totala de 2,3 kW.

De asemenea, noul sistem asigura nivelul optim de iluminare al drumului perimetral stabilit, conform normativelor in vigoare.

Pentru implementarea proiectului, echipa Servelect a realizat urmatoarele lucrari:

N

Studiu de solutie pentru zona perimetrala stabilita de catre Beneficiar.

N

Calculul luminotehnic;

N

Realizarea proiectului tehnic cu intocmirea fiselor tehnice pentru echipamente, inclusiv fazele DE (Detalii de Executie) si PT (Proiect Tehnic);

N

Achizitia echipamentelor principale.

N

Executia: dezafectare circuit de alimentare vechi, demontare echipamente existente, realizare circuit de alimentare nou, montaj aparate de iluminat noi si punerea in functiune a noului sistem de iluminat.

II. Proiectare iluminat exterior pentru intreaga Platforma Azomures – faza PT (Proiect Tehnic) + DE (Detalii de Executie)

Proiectarea iluminatului face parte din etapa de engineering pe care Servelect o pune in practica pentru Beneficiar, iar prin aceasta suntem in masura sa ne asumam performanta energetica, de confort si siguranta a solutiilor de iluminat.

Servelect a realizat:

 • Calcule luminotehnice;
 • Planuri de amplasament;
 • Scheme tablouri electrice de alimentare (puncte de aprindere);
 • Scheme tablouri locale;
 • Scheme circuite alimentare (inclusiv pozitionarea cablurilor pe stelaje/subteran);
 • Calculul/Dimensionarea circuitelor de alimentare;
 • Dimensionarea echipamentelor din circuitele primare si secundare;
 • Detalii de montaj si executie consola pe stalp/suport;
 • Caietul de sarcini;
 • Lista de cantitati de lucrari.

Beneficiile Azomures in urma implementarii proiectului de modenizare a iluminatului exterior pentru intreaga platforma:

Optimizarea costurilor cu energia cu aproximativ 6.582 euro/an.

Reducerea consumului de energie electrica de la aproximativ 211,3 MWh/an la 133 MWh/an, obtinand astfel o economie anuala de 78 MWh.

Costuri reduse cu mentenanta.

Sistemul de iluminat contribuie la securitatea, siguranta si confortului angajatilor pe timp de noapte.

modernizare iluminat azomures_5
modernizare iluminat azomures_4
modernizare iluminat azomures_4