Trecerea delimitarii de la Joasa Tensiune la Medie Tensiune a statiei de epurare Cristesti, aflat in exploatarea Companiei Aquaserv

Home / Portofoliu

Descriere proiect:

Aquaserv este unul dintre cei mai importanti Operatori Regionali in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Romania si operatorul cu cea mai mare arie de acoperire in domeniu, din judetul Mures.

Unul dintre obiectivele Aquaserv este acela de a asigura o dezvoltare durabila a companiei, prin optimizarea costurilor productive si de logistica si implicit a costurilor operationale generate de consumurile energetice.

Pana in august 2019, in statia de epurare Cristesti, alimentarea cu energie electrica se realiza pe joasa tensiune, printr-un post de transformare echipat cu celule vechi, apartinand Operatorului de Distributie SDEE Transilvania Sud .

Aquaserv a hotarat sa implementeze un proiect cu rezultate vizibile in factura de energie, reprezentat de trecerea delimitarii de la joasa la medie tensiune. Prin implementarea acestei solutii, se elimina taxa de distributie a energiei electrice la nivel de joasa tensiune si se optimizeaza costurile de operare.

DETALII PROIECT

Beneficiar: Aquaserv

Industrie: Captarea, tratarea si distributia apei

Tip proiect: Trecerea de la Joasa Tensiune la Medie Tensiune

Finantare: Surse beneficiar

Implementarea proiectului:

Inainte de implementarea propriu-zisa a proiectului, s-a intocmit studiul de solutie si de fezabilitate necesar pentru avizarea lucrarii. Studiul de fezabilitate a avut rolul de a identifica solutia optima din punct de vedere tehnic si economic pentru trecerea de la JT la MT.

Intocmirea documentatiei, stabilirea solutiilor de alimentare propuse (Operatorului de Distributie) si toate celelalte documente justificative au fost gestionate de catre Servelect, cu suportul si aprobarea reprezentantilor beneficiarului.

Lucrarea a presupus montarea unui post de transformare propriu, dimensionat corespunzator, care sa faca posibila alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare si sa acopere varfurile maxime de consum.

Pentru a evalua rezultatele obtinute in urma implementarii lucrarii de trecere a delimitarii de la joasa tensiune la medie tensiune, Servelect a realizat la inceputul anului 2020 un audit energetic pentru noul post de transformare din statia de epurare Cristesti.

Beneficiile obtinute in urma implementarii solutii de trecere a delimitarii de la JT la MT

N

Optimizarea costurilor energetice cu aproximativ 25%, prin eliminarea tarifului de distributie pe Joasa Tensiune.

N

Un profit suplimentar de aproximativ 134.000 de euro pe an, care poate fi redirectionat catre alte investitii sau acoperirea altor cheltuieli.

N

Amortizarea investitiei in 1,5 ani de la implementarea proiectului.

N

Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica.

Inainte de implementarea proiectului           

Dupa implementarea proiectului