Programul Electric Up

Va oferim implementarea proiectului la cheie

i

Consultanta tehnica si administrativa

Implementarea propriu-zisa a proiEctului

Servicii de audit si management energetic

Beneficiari eligibili

IMM-uri si HORECA

Valoare grant

maximum 150.000 euro

Nerambursabil 75%

din valoarea investitiei

Actiuni finantabile

Electric Up este un program de finantare lansat de Ministerul Energiei, dedicat IMM-urilor si operatorilor economici din domeniul HORECA, cu scopul de a creste gradul de utilizare a surselor regenerabile de energie si a eficientei energetice, dar si de a reduce emisiile de CO2.

Prin intermediul Electric Up se acorda finantare nerambursabila de pana la 75% din valoarea investitiei pentru implementarea unui proiect integrat format din: →

electric up_8-03

Centrala fotovoltaica

Instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica pentru consum propriu, cu o putere instalata cuprinsa intre 27 kWp si 150 kWp.

electric up_8-04

Statie incarcare vehicule electrice si hibrid plug-in

Cel putin o statie de incarcare de minimum 22 kW (2×11 kW) pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minimum doua puncte de incarcare.

electric up_8-05

Baterii stocare energie

Un sistem de stocare care sa asigure o stocare de minimum 30% din energia produsa de sistemul de panouri fotovoltaice, pentru cresterea gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile.

electric up_8-06

Sistem electric alternativ de incalzire/racire

Un sistem electric alternativ de incalzire/racire pentru cresterea gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile in incalzire si racire – Optional.

Servicii integrate

Colaborati cu un singur furnizor pentru implementarea proiectului Electric Up

Proiectare tehnica

Proiectarea solutiei. Obtinere avize si acorduri.

Consultanta administrativa

Intocmirea cererii de finantare si a documentelor conexe.

Implementarea proiectului

Furnizarea echipamentelor. Instalare si punere in functiune.

Servicii Audit Energetic si Management Energetic

Necesare in toate etapele proiectului: inscriere, depunere, implementare si monitorizare post-implementare.

Cartea noastra de vizita

Dumneavoastra va focusati asupra afacerii, in timp ce noi avem grija de implementarea integrala a proiectului Electric Up

R

19 ani experienta

In domeniul serviciilor si a solutiilor de optimizare a consumurilor energetice si a costurilor operationale.

R

Produse premium

Colaboram cu cei mai buni furnizori de tehnologii din domeniu.

R

Auditor si Manager Energetic

O echipa experimentata in domeniul eficientei energetice si autorizata conform legii.

De ce sa implementati un proiect finantat prin Electric Up?

Beneficiile Dumneavoastra

Z

Cresteti profitabilitatea prin reducerea costurilor cu energia electrica.

Z

Cresteti gradul de flexibilitate si independenta energetica.

Z

Obtineti beneficii de imagine: companie sustenabila, preocupata de mediul inconjurator.

Z

Beneficiati de pana la 150.000 euro nerambursabili.

Pasi de urmat

Servelect este partenerul dumneavoastra de incredere pe tot parcursul proiectului Electric Up.

Un grafic indicativ de timp privind desfasurarea  programului Electric Up este prezentat in imaginea alaturata. *Click pe imagine pentru marire.

Mai multe detalii privind conditiile de participare gasiti in Ghidul Solicitantului publicat pe website-ul Ministerului Energiei.

Timeline ElectricUp-03

Intrebari frecvente (FAQ)

[click pe fiecare intrebare pentru mai multe detalii]

*Informatiile din aceasta pagina au fost preluate din Ghidul Solicitantului aferent programului de finantare Electric Up, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, raspunderea Servelect fiind limitata in acest sens. Consultati Ghidul integral aici.

Care sunt codurile CAEN din HORECA eligibile?

Sunt eligibili pentru a participa in cadrul programului IMM-uri si operatorii economici din domeniului HORECA.

In cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniului HORECA, acestia trebuie sa isi desfasoare activitatea sub unul dintre urmatoarele coduri:

 • 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
 • 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata;
 • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;
 • 5590 – Alte servicii de cazare;
 • 5610 – Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie;
 • 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;
 • 5629 – Alte activitati de alimentatie;
 • 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, n.c.a.;
 • 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.d

Ce cheltuieli sunt eligibile in cadrul programului Electric Up?

Conform ghidului solicitantului, principalele cheltuieli eligibile sunt:

 • cheltuielile cu achizitia unui sistem de panouri fotovoltaice cu putere instalata de minim 27 kWp si maxim 150 kWp; ** Sistemele de panouri fotovoltaice cu putere instalata cuprinsa intre 150 kWp – 200 kWp (inclusiv) sunt eligibile in cadrul programului, dar finantarea acordata prin program este doar pentru puterea instalata de maximum 150 kWp (inclusiv).
 • cheltuielile cu achizitia a cel putin unei statii de reincarcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, cu minim doua puncte/prize de incarcare (2x11kW);
 • cheltuieli cu achizitia sistemului de stocare a energiei produse, avand o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);
 • cheltuielile cu achizitia unui sistem electric alternativ de incalzire/racire, optional, maxim 30% din valoarea totala a cheltuielilor cu achizitia si montarea acestuia;
 • cheltuielile cu proiectarea, obtinerea avizelor necesare, reprezentand maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului, stabilita la semnarea contractului;
 • cheltuieli de consultanta si management de proiect, de maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului, stabilita la semnarea contractului;
 • cheltuieli cu lucrarile de montaj si punere in functiune a sistemului de panouri fotovoltaice, a sistemului de stocare a energiei produse, a statiei/statiilor de reincarcare, a sistemului electric alternativ de incalzire/racire, reprezentand maximum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, stabilita la semnarea contractului;

De retinut:

  • Taxa pe valoarea adaugata TVA este considerata eligibila daca aceasta este nedeductibila.
  • Cheltuielile aferente racordarii la reteaua de energie electrica nu sunt eligibile pentru finantarea din Program.
  • Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila, cu exceptia cheltuielilor cu proiectarea, pentru consultanta si management a proiectului angajate ulterior intrarii in vigoare a OUG nr.159/2020, dovedite cu inscrisurile aferente.

  *Va rugam sa consultati continutul integral al Ghidului Solicitantului pentru a parcurge toate cheltuielile eligibile in cadrul programului Electric Up.

  Care este valoarea co-finantarii?

  Finantarea nerambursabila se acorda in cuantum de maxim 150.000euro/beneficiar, reprezentand un procent de 75% din valoarea investitiei, restul de 25% reprezentand cofinantare din surse proprii ale beneficiarului.

  In cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de pana la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate.

  Care sunt documentele minime necesare pentru depunerea proiectului in cadrul programului Electric Up?

  O parte din documentele necesare pentru depunerea proiectului:

  • Cererea de finantare;
  • Certificatul de inregistrare fiscala;
  • Documentele doveditoare ale calitatii de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementeaza proiectul;
  • In cazul in care beneficiarul nu este proprietarul imobilului pe care se implementeaza proiectul se va depune extrasul de carte funciara al respectivului imobil, precum si de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului;
  • Certificatul de atestare fiscala, privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului;
  • Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului. Atestatul ANRE, scanat, si extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel putin doi angajati ai instalatorului ales, scanat;
  • Raport de analiza energetica in baza facturilor anterioare si/sau de tip proiectiv, pentru validarea curbei de consum de energie electrica pentru 12 luni, in baza facturilor platite, a dimensionarii sistemului fotovoltaic, inclusiv proiectie productie/ consum propriu energie electrica folosind instrumentul PVGIS realizat de un instalator ales, atestat ANRE, auditor energetic si/sau manager energetic acreditati de ANRE sau MEEMA;
  • Solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de pana la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate in conditiile stabilite prin suma solicitata. In aceasta situatie Beneficiarul prezinta un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform normelor prevazute in Ghid.

  *Va rugam sa consultati continutul integral al Ghidului Solicitantului pentru a parcurge toate documentele necesare inscrierii in program.

  Solicitati o oferta Electric Up

  Date de contact

  Va stam cu drag la dispozitie pentru orice alte detalii privind programul Electric Up:

  +4 0723 138 451

  Str. Fabricii de Zahar 109, Cluj-Napoca