Ministerul Energiei a lansat un nou apel de proiecte prin PNRR.

Obiectivul principal il reprezinta sprijinirea investitiilor destinate instalarii de noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara (panouri fotovoltaice) sau eoliana, cu sau fara instalatii de stocare integrate.

Perioada de depunere a proiectelor

  • Data deschidere procedura: 31.03.2022, ora 10,00
  • Data si ora incepere depunere de proiecte: 31.03.2022, ora 10,00
  • Data si ora inchidere depunere de proiecte: 31.05.2022, ora 17,00

Solicitanti eligibili (conform codului CAEN eligibil din ghid)

Societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si intreprinderi mari, inclusiv intreprinderi nou infiintate) constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau constituite in conformitate cu legislatia specifica din statul membru a carei nationalitate o detin, care au ca activitate, intre altele, producerea de energie electrica (in scopul comercializarii sau consumului propriu in cadrul societatii sau grupului de societati) corespunzatoare diviziunii 35: “Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat”, clasa CAEN 3511 – Productia de energie electrica.

Actiuni finantabile

  • Achizitionarea de instalatii/echipamente pentru construirea de capacitati noi de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana si solara, cu sau fara stocare;
  • Constructii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana si solara, cu sau fara stocare.

! Nu sunt eligibile proiectele care propun doar capacitate de stocare.
! Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere energie din surse eoliene si solare si nici proiectele care vizeaza extinderea unor unitati de productie de energie electrica.
Beneficiarul va depune un singur proiect pe locatie.
Proiectul unitar nu se poate diviza in subproiecte fara afectarea obiectivului prestabilit.

Valoarea maxima a finantarii din fonduri europene

Valoarea ajutorului de stat solicitat per MW instalat este de maximum:

  • 750.000 Euro/MW – pentru capacitati instalate intre 0,2 MW (exclusiv) si 1 MW (inclusiv);
  • 425.000 Euro/MW – pentru capacitati instalate mai mari de 1 MW.

Plafonul mentionat mai sus include si componenta de stocare, aceasta avand un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat solicitat.
Ajutorul se acorda in lei sub forma rambursarii cheltuielilor efectuate si nu poate depasi, conform prevederilor Regulamentului, 15 milioane EUR pe intreprindere, pe proiect de investitii, echivalent in lei la cursul mediu de schimb de 4,98 lei/euro.

! Informatiile din aceasta pagina au fost preluate din GHIDUL SPECIFIC aferent programului de finantare, publicat pe website-ul Ministerului Energiei, raspunderea noastra fiind limitata in acest sens.
! Continutul integral al GHIDULUI SPECIFIC il puteti descarca de aici: http://energie.gov.ro/pnrr/

Pentru orice detalii sau informatii suplimentare, va stam cu drag la dispozitie.