Ministerul Energiei lanseaza un nou program de finantare din Fondul pentru Modernizare, care are in vedere Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice, din cadrul Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei din Fondul pentru modernizare, destinat solicitantilor din sectorul public.

Obiectivul general urmarit:

Productie majorata a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de Romania in cadrul Fondului pentru Modernizare.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte:

Lansarea apelulului de proiecte va avea loc in data de 06.12.2023, ora 9:00. Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunere continua pana la data de 06.03.2024, ora 17:00.

Procedura de selectie a proiectelor este conform principiului „primul venit, primul evaluat si contractat, cu respectarea conditiilor din ghid”, corelat cu obiectivele FM si in limita bugetului alocat.

Activitatile eligibile in cadrul proiectului:

  • Achizitionarea de instalatii/echipamente noi pentru construirea de capacitati noi de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana, solara sau hidro;
  • Structurile strict aferente care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana, solara sau hidro.

! Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere energie electrica din surse regenerabile de energie solara, eoliana sau hidro si nici proiectele care nu au prevazut un autoconsum 100% din energia electrica produsa prin capacitatea nou instalata.

Beneficiari eligibili:

Unitatile Administrativ Teritoriale, Sub-unitatile Administrativ Teritoriale, Unitatile si subunitatile din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, Institutii publice, Persoanele juridice de utilitate publica, Cultele recunoscute oficial in Romania, Institutiile de invatamant superior de stat, Insitutele nationale, Institutele, centrele si statiunile de cercetare dezvoltare de drept public.

Pot fi eligibile si parteneriatele dintre entitatile de mai sus avand acelasi regim juridic si domeniu de activitate.

Valoarea finantarii:

Proiectele pot beneficia de o valoare a grantului de maximum 10 milioane euro pe beneficiar.

Valoarea ajutorului de stat solicitat per MW instalat este de maximum:

  • pentru energia eoliana: 1.400.000 Euro/MW
  • pentru energia solara: 1.100.000 Euro/MW
  • pentru energia hidro: 1.805.000 Euro/MW

Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre solicitant. Acesta trebuie sa isi asigure contributia financiara pentru cheltuielile neeligibile.

! Pentru depunerea proiectelor este necesar sa realizati un Studiu de Fezabilitate.

Asadar, daca doriti sa accesati finantare pentru implementarea proiectelor de producere de energie din surse regenerabile, va recomandam sa realizati un Studiu de Fezabilitate din timp, astfel incat sa fiti pregatiti pentru lansarea apelului de proiecte.

Informatiile din acest document au fost preluate din Ghidul Solicitantului lansat in consultare publica, aferent programului de finantare, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, raspunderea Servelect fiind limitata in acest sens. Consultati Ghidul integral aici.