Management eficienta energetica

Home / Solutii & Servicii
De ce sa investim in Eficienta Energetica?

  • Pentru un mediu industrial si de business competitiv.
  • Pentru ca va oferim cea mai ieftina forma de energie: cea economisita!
  • Ca sa va pastrati „sanatosi” si eficienti din punct de vedere energetic.
  • Pentru a sprijini familiile celor care lucreaza in compania Dumneavoastra.
  • Pentru ca impreuna cream valoare adaugata pentru oameni, industrie si mediu!

Cum reducem consumurile si costurile cu energia?

  • Prin identificarea solutiilor de eficienta energetica in cadrul Auditului Energetic, pe instalatiile electrice si termice.
  • Prin finantarea solutiilor identificate: va oferim noi lichiditatile de care aveti nevoie pentru implementarea proiectului de eficienta energetica si ne recuperam investitia din economia generata.
  • Prin implementarea solutiilor si asumarea performantei lor.

Descriere – Etapele conceptului de „Management Eficienta Energetica”:

Companiilor care activeaza in orice tip de industrie cu un consum mai mare de 1000 tep / an;
Administratiilor publice locale cu peste 20.000 de locuitori;
Unitatilor comerciale sau administrative cu o flota de peste 25 de vehicule.

Managerul energetic din cadrul Servelect va reprezinta in relatia cu ANRE:
Va asista in completarea “Declaratiei de consum energetic si a Chestionarului de analiza energetica”, verificarea si gestionarea documentelor in vederea indeplinirii tuturor cerintelor pentru raportarea la ANRE;
Raporteaza “Declaratia de consum energetic si Chestionarul de analiza energetica” pana la data de 30 Aprilie a fiecarui an;
Intocmeste “Programul de Imbunatatire a Eficientei Energetice”;
Actualizeaza “Programul de Imbunatatire a Eficientei Energetice”, in fiecare an, pana la data de 30 Septembrie si realizeaza raportarea la ANRE.

Datorita rolului important al comunitatilor urbane in realizarea politicii nationale de eficienta energetica Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a introdus obligatii specifice cu privire la realizarea programelor de eficienta energetica.

Astfel, Legea nr. 121/ 2014 privind eficienta energetica prevede urmatoarele:
Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 5.000 de locuitori au obligatia sa intocmeasca PIEE (program de imbunatatire a eficientei energetice) in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani.
Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia:
sa intocmeasca PIEE in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani;
sa numeasca un manager energetic, atestat conform legislatiei in vigoare sau sa incheie un contract de management energetic cu o persoana fizica atestata in conditiile legii sau cu o persoana juridica prestatoare de servicii energetice agreata in conditiile legii.

Managerul energetic urban din cadrul Servelect va reprezinta in relatia cu ANRE:
Coordoneaza colectarea de date privind consumurile energetice de la nivelul autoritatii administratiei publice locale;
Participa la elaborarea PIEE (program de imbunatatire a eficientei energetice) conform modelului aprobat prin decizia ANRE, prin propunerea de masuri fara cost, cu cost redus sau masuri ce presupun investitii;
Analizeaza programul de imbunatatire a eficientei energetice si monitorizeaza implementarea masurilor de eficienta energetica incluse in acesta;
Transmite la ANRE pana la data de 30 septembrie a anului in care a fost elaborat Programul de imbunatatire a eficientei energetice (PIEE) si ulterior realizeaza actualizarea anuala a acestuia;
Calculeaza indicatorii de eficienta energetica solicitati de Beneficiar care sa permita evaluarea si compararea performantelor energetice locale, cu valori de referinta medii inregistrate la nivel national si/sau european; propune masuri pentru imbunatatirea acestor indicatori;
Acorda consiliere pentru intocmirea caietelor de sarcini pentru achizitiile publice ale echipamentelor in vederea achizitiei echipamentelor eficiente energetic si verifica incadrarea acestora in cerintele stabilite de Anexa nr.1 la Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica precum si de regulamentele europene de ecoproiectare;
Intocmeste rapoarte privind eficienta energetica solicitate de Beneficiar;
Acorda consultanta privind modul de aplicare a legislatiei si reglementarilor in vigoare privind eficienta energetica;
Reprezinta persoana de contact a Beneficiarului in relatia cu ANRE, pe probleme de eficienta energetica.

Formular de Contact