Gear@SME

Home / R&D

Gear@SME – Generate Energy efficient Acting and Results at Small & Medium Enterprises

Ce este Gear@SME?

Demarat in cadrul programului Orizont 2020, Gear@SME abordeaza provocarea cresterii eficientei energetice si a energiei produsa din surse regenerabile de catre IMM-uri, sprijinind „partenerii de incredere” locali pentru a elimina barierele dintre IMM-uri si furnizorii de servicii energetice.

Viziunea

Cu peste 25 de milioane de IMM-uri in Europa, acest sector reprezinta un potential ridicat de economisire a energiei. Cu toate acestea, IMM-urile sunt deseori impiedicate sa realizeze audituri energetice si sa implementeze masuri de eficienta energetica din cauza lipsei de expertiza, a timpului, a capitalului si a lipsei de sprijin.

In acest context, proiectul GEAR@SME isi propune sa sustina IMM-urile in reducerea costurilor si a consumului de energie si a emisiilor de CO2. In plus, accentul va fi pus pe beneficiile multiple obtinute prin implementarea solutiilor de eficienta energetica, precum reducerea riscurilor, a costurilor si cresterea valorii.

Proiecte pilot

Metodologia GEAR@SME va fi aplicata in cadrul proiectelor pilot desfasurate in Italia, Germania, Olanda si Romania si va fi sustinuta de dezvoltarea unor instrumente de autoevaluare, organizarea de traininguri si oferirea exemplelor de bune practici.

Activitatile GEAR@SME se vor concentra pe patru domenii industriale principale, care reunesc aproximativ 800 de IMM-uri, cu scopul de a determina un numar cat mai mare de companii sa implementeze masuri de eficienta energetica.

Acest lucru ar genera potentiale economii de 11 GWh pe an si investitii de pana la 4 milioane de Euro. In plus, prin replicarea metodologiei, orice IMM va putea beneficia de sprijin si motivare pentru implementarea solutiilor de eficienta energetica.

Aflati mai multe detalii despre proiectele pilot aici.

Obiectivele proiectului

Fundamentarea rolului de “partener de incredere” pentru a reduce decalajul dintre IMM-uri si furnizorii de servicii energetice.

Demonstrarea adaptabilitatii metodologiei la culturile nationale si la circumstantele locale.

Incurajarea furnizorilor de servicii energetice in promovarea beneficiilor multiple in comunicarea cu IMM-urile.

Demonstrarea eficacitatii abordarii colective in depasirea barierelor cu care se confrunta IMM-urile in implementarea masurilor de eficienta energetica, precum lipsa expertizei, lipsa accesului la finantare etc.

Cresterea numarului de parteneri de incredere, a IMM-urilor si a furnizorilor de servicii energetice implicati in proiect, prin crearea unei comunitati de practici.

    Partenerii proiectului

    This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Coordination & Research and Innovation Action under Grant Agreement No 894356.