Autoritatea de Management POIM a lansat ghidul pentru doua apeluri de finantare care sprijina implementarea proiectelor de producere de energie din surse regenerabile.

 • Apel de proiecte 1: Masura de ajutor de stat pentru productia de energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice/centrale cogenerare).
 • Apel de proiecte 2: Masura de ajutor de stat pentru productia de energie din surse regenerabile – pentru grupele de clase CAEN 10 si din grupa de clase CAEN 11, codurile CAEN 1106 si 1107*.

* Lista codurilor CAEN 10 si 11 pentru Apelul 2 este detaliata in anexa 11 a ghidului.

! Un solicitant poate depune o singura cerere de finantare in cadrul unuia din cele doua apeluri.

Perioada de depunere a proiectelor:

• Data si ora deschidere apel de proiecte (incepere depunere de proiecte): 18.10.2022, ora 10.00
• Data si ora inchidere depunere de proiecte: 01.11.2022, ora 17.00

Activitatile eligibile in cadrul proiectului sunt:

 • Investitii in centrale fotovoltaice / de cogenerare din surse regenerabile (cu exceptia biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se incadreaza in capacitatea de productie specifica prosumatorului (putere instalata de pana la 400 kW pe loc de consum).
 • Investitii in lucrari de modernizare / reabilitare / cresterea puterilor instalate, prin adaugarea la instalatiile de cogenerare / trigenerare existente a unor instalatii noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

! Proiectele vizand stocarea energiei nu sunt eligibile in cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid.
! Achizitionarea de pompe de caldura sau panouri fotovoltaice este eligibila ca si cheltuiala eligibila pentru aceasta categorie de investitii.
! Un solicitant poate depune o cerere de finantare in care pot fi incluse mai multe puncte de lucru ale solicitantului la finantare. Se va avea in vedere ca pentru punctele de lucru sa fie aplicabila aceeasi intensitate a ajutorului de stat, in caz contrar aplicandu-se pentru intreg proiectul intensitatea cea mai mica care revine unuia dintre punctele de lucru incluse in analiza energetica. Este raspunderea solicitantului aplicarea intensitatii conform celor anterior mentionate, in caz contrar proiectul fiind declarat neeligibil.
! In cazul in care in cadrul unui imobil sunt amplasate mai multe cladiri, analiza energetica va defini conturul proiectului.
! Proiectul se poate realiza pe mai multe cladiri situate pe acelasi imobil identificat cu numar cadastral unic cu mentiunea ca fiecare dintre cladirile respective sa fie luate in calcul separat in analiza energetica.

! Perioada de implementare a proiectului nu trebuie sa depaseasca data de 31.12.2023.
! Pentru depunerea proiectului companiile trebuie sa prezinte o analiza energetica realizata de catre un expert independent / autorizat.

Beneficiarii eligibili sunt:

 • Microintreprinerile, intreprinderile mici si mijlocii, astfel cum sunt definite la art. 2 lit i), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 si
 • Intreprinderile mari cu exceptia intreprinderilor cu activitatile enumerate in anexa 1 la Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificarilor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in anexa I la Directiva 2003/87/CE.

[click in interiorul casutei sau pe semnul plus “+” pentru mai multe detalii]

De asemenea, pentru a beneficia de finantare nerambursabila solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ si urmatoarele conditii:*
 • Sa fie societate legal constituita in Romania, pana la data de 31 decembrie 2021.
 • A avut minimum un angajat la 31 decembrie 2021;
 • Desfasoara activitatea de productie sau prestari servicii cu exceptia investitiilor imobiliare, consultantei sau a asistentei tehnice si a activitatilor listate in Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 780/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale;
 • Nu este in stare de faliment sau de lichidare;
 • Nu a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale indreptate impotriva legii;
 • Demonstreaza capacitate de management de proiect si capacitate tehnica pentru sustinerea activitatilor proiectului;
 • Demonstreaza capacitatea financiara pentru implementarea proiectului;
 • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani pentru aceleasi activitati;
 • Solicitantul detine cel putin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice, in functie de tipul de finantare solicitata, care sa fie in vigoare pentru punctul de consum unde solicita finantarea.
 • Solicitantul prezinta o declaratie de consum total anual de energie din care reiese consumul energetic total calculat in tep/an.

*Va rugam sa consultati continutul integral al Ghidului Solicitantului pentru a parcurge toate criteriile de eligibilitate solicitate.

Valoarea grantului:

 • Bugetul total alocat apelului de proiecte este 200.000.000 euro, din care 115.000.000 de euro pentru Apel 1, respectiv 85.000.000 pentru Apel 2 (CAEN 10 si 11 – partial).
 • Valoarea grantului acordat este cuprins intre 50.000 euro si 500.000 de euro.

! Valoarea proiectului nu trebuie limitata la 500.000 euro, solicitantul avand posibilitatea de a-si asuma o valoare mai mare prin intermediul costurilor neeligibile.

Intensitatea finantarii variaza intre 30% si 65%:

Intensitatea ajutorului de stat (procent aplicabil la valoarea cheltuielilor eligibile)

Toate celelalte teritorii

Pentru judetele

Bistrita-Nasaud, Maramures, Salaj si Satu Mare, Alba, Bacau, Botosani, Neamt, Suceava si Vaslui, Braila, Buzau, Galati, Tulcea si Vrancea, Calarasi, Ialomita, Prahova si Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, Caras-Severin si Hunedoara

Localitati din judetul Ilfov: Peris, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci,

Gradistea, Petrachioaia, Dascalu, Moara Vlasiei, Balotesti, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina,

Cernica, Dobroesti si Pantelimon, Ciorogarla, Domnesti, Cornetu,
Bragadiru, Darasti-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copaceni, Vidra, Berceni si Clinceni.

Intreprinderi mari

30%

45%

35%

Intreprinderi mijlocii

40%

55%

45%

Intreprinderi mici, inclusiv microintreprinderi

50%

65%

55%

Informatiile din acest document au fost preluate din Ghidul Solicitantului aferent programului de finantare, publicat pe site-ul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, raspunderea Servelect fiind limitata in acest sens. Consultati Ghidul integral aici.