Innovation Norway a deschis Apelul SGS1 – Schema de granturi mici – Hidroenergie, energie geotermala si alte surse de energie regenerabile, pentru IMM-uri si ONG-uri. 

Proiecte eligibile

  • Prin intermediul acestui Apel se finanteaza implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice de pana la 1.000 kW capacitate instalata, pentru autoconsum.

Nota: proiectele care produc energie electrica regenerabila pentru consum propriu nu exclud o conexiune la reteaua de utilitati (pentru a injecta in retea excesul de productie orara/zilnica de electricitate), cu conditia ca cel putin cantitatea echivalenta de energie electrica sa fie consumata din retea raportat la o baza de calcul lunara/anuala.

Sistemul fotovoltaic/eolian trebuie sa fie dimensionat pentru a acoperi nevoile de energie electrica ale Solicitantului (consum propriu). Solicitantul trebuie sa indice in cererea de finantare nivelul actual de consum de energie electrica (de exemplu, prin transmiterea facturilor de la furnizorul de energie electrica pentru ultimele 12 luni).

Aplicanti eligibili

  • Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) sau ONG-uri, inregistrate ca persoana juridica in Romania.
  • Entitatea solicitanta trebuie sa fie infiintata de cel putin 3 ani la data termenului limita a Apelului.
  • Nu se afla in niciuna din urmatoarele situatii: insolventa, incapacitate de plata, faliment, lichidare, nu are antecedente penale sau fiscale.

! Un aplicant poate depune doar un singur proiect, chiar daca sistemele de panouri fotovoltaice sunt amplasate in mai multe locatii de consum energetic.

! Pentru depunerea unei aplicatii de finantare este necesar sa intocmiti un Studiu de fezabilitate, conform HG nr. 907/2016 si sa elaborati aplicatia de finantare, conform Ghidului disponibil.

Termen limita

Data limita pentru depunerea proiectelor este Vineri, 3 Decembrie 2021, ora 14:00.

Valoarea grantului si intensitatea de finantare

  • Valoarea grantului acordat este cuprins intre 50.000 de euro si 200.000 de euro.
  • Intensitatea finantarii poate varia intre 30% si 90%, in functie de tipul de ajutor de stat acordat, de marimea solicitantului si de alte elemente incluse in dispozitiile Regulamentului care sunt relevante pentru proiectul respectiv.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile toate costurile aferente achizitiei componentelor centralei electrice fotovoltaice, respectiv cele de proiectare tehnica de detaliu, instalare, precum si costurile cu managementul de proiect ale echipei interne din partea beneficiarului, si de publicitate.

Nu sunt considerate cheltuieli eligibile cele ocazionate cu elaborarea Studiului de fezabilitate si de pregatire a aplicatiei de finantare, care trebuie asumate de catre beneficiar.

Servelect va ofera un proiect integrat la cheie:

Consultanta tehnica

pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Consultanta administrativa

pentru intocmirea si depunerea aplicatiei de finantare.

Proiectare si executie

implementarea propriu-zisa a proiectului.

Doriti sa va transmitem propunerea noastra pentru elaborarea studiului de fezabilitate si depunerea aplicatiei de finantare?