sisteme de UPDATE 25.03.2019

IMM-urile si intreprinderile mari pot solicita finantare, pana la data de 7 mai 2019, in cadrul urmatoarelor apeluri:

 • Apel de proiecte  Apel 2: “Capacitate crescuta pentru furnizarea  energiei regenerabile” – Energie geotermala;
 • Schema granturi mici SGS1: “Energie hidroelectrica, geotermala si alte SRE pentru IMM‐uri si ONG‐uri”.

____________________________________________________________________

Peste 27 de milioane de EURO sunt disponibili pentru dezvoltarea Energiilor Regenerabile in cadrul Granturilor SEE si Norvegiene in Romania – “Energy Programme in Romania”. Obiectivul programului este „Reducerea emisiilor de CO2 si cresterea sigurantei in alimentarea cu energie.” Programul se axeaza pe stimularea si dezvoltarea relatiilor pe termen lung intre Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Romania.

Finantarea pentru dezvoltarea Energiilor Regenerabile este alocata in cadrul a 4 apeluri:

Apel 1 – Cresterea capacitatii de a produce energie regenerabila – Hidroenergie– 7.5 mil EUR in cadrul Mecanismului de Finantare SSE.

Proiecte eligibile:

 1. Reconditionarea centralelor hidroelectrice existente pentru cresterea si eficientizarea producerii de energie;
 2. Construirea de noi centrale hidroelectrice de mici dimensiuni (<10 MW);
 3. Reinnoirea instalatiilor hidroelectrice pentru a satisface nevoile de solutii combinate (Energie solara –  sisteme de panouri fotovoltaice, eoliana – Energie Regenerabila Variabila);
 4. Actiuni de crestere a capacitatii de generare a energiei hidroelectrice, ca activitate secundara intr-un proiect;
 5. Formarea personalului ca parte integranta a proiectului de investitii (activitate secundara in cadrul proiectului de investitii).

Apel 2 – Cresterea capacitatii de a produce energie regenerabila – Geotermala – 6.6 mil EUR in cadrul Mecanismului de Finantare SSE.

Proiecte eligibile:

 1. Dezvoltarea si investitiile in energia geotermala furnizata cladirilor publice, cladirilor de birouri, mall-urilor, spatiilor si cladirilor industriale si locuintelor private ca beneficiari finali;
 2. Formarea personalului ca parte integranta a proiectului de investitii (activitate secundara in cadrul proiectului de investitii);
 3. Reinnoirea instalatiilor geotermale;
 4. Actiuni in vederea cresterii capacitatii de producere a energiei geotermale.

Apel 3 – Cresterea capacitatii de a produce energie regenerabila – Alte surse de energie regenerabile (energie solara, eoliana etc.) – 11 mil EUR in cadrul Mecanismului de Finantare Norvegian.

Proiecte eligibile:

 1. Proiectele care utilizeaza biomasa (deseuri si reziduri din agricultura, inclusiv a substantelor vegetale si animale, silvicultura si industriile conexe, precum si partea biodegradabila a deseurilor industriale si urbane) pentru productia de energie electrica si incalzire / racire in comunitatile locale;
 2. Dezvoltarea si investitiile in instalatiile industriale pentru transformarea deseurilor in energie;
 3. Energie solara si eoliana: proiecte noi la scara mica (pana la 1.000 kW capacitate instalata) si productia de energie electrica pentru uz propriu.
 4. Formarea personalului ca parte integranta a proiectului de investitii (activitate secundara in cadrul proiectului de investitii).

SGS1Schema de granturi mici – Hidroenergie, geotermala si alte surse de energie regenerabile – 2 mil EUR in cadrul Mecanismului de Finantare Norvegian.

Beneficiari eligibili: orice entitate privata sau publica, comerciala sau non-comerciala, stabilita ca persoana juridica in Romania.

Intensitatea de finantare de pana la 90%. Sunt disponibile 2 scheme de finantare (in cadrul apelurilor 1, 2 si 3 – granturile sunt intre 200.000 EURO si 2 mil. EURO, iar in cadrul apelului SGS-1 – granturile sunt intre 50.000 EURO si 200.000 EURO). Partneriatele bilaterale sunt puternic incurajate. ONG-urile sunt de asemenea eligibile.

Printre cheltuielile eligibile se numara:

 • Cheltuieli cu personalul implicat in proiect;
 • Cheltuieli legate de deplasari;
 • Costul echipamentelor noi sau second-hand (se aplica anumite conditii);
 • Costul consumabilelor;
 • Subcontractanti;
 • Cheltuieli specifice programului de finantare;
 • Achizitia de terenuri si imobile (se aplica anumite conditii);
 • Costuri indirecte eligibile (15% – 20%).

 

Data limita pana la care se pot depune proiecte este 7 Mai 2019, pentru Apel 2 si SGS1 – Schema de granturi mici.