Manager energetic localitati

Legea nr. 121/ 2014 privind eficienta energetica prevede urmatoarele:

Datorita rolului important al comunitatilor urbane in realizarea politicii nationale de eficienta energetica, s-au introdus in legislatie obligatii specifice cu privire la realizarea programelor de eficienta energetica.

1. Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 5.000 de locuitori au obligatia sa intocmeasca PIEE (program de imbunatatire a eficientei energetice)  in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani.

2. Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia:

  • sa intocmeasca PIEE  in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani;
  • sa numeasca un manager energetic, atestat conform legislatiei in vigoare sau sa incheie un contract de management energetic cu o persoana fizica atestata in conditiile legii sau cu o persoana juridica prestatoare de servicii energetice agreata in conditiile legii.

Managerul energetic urban din cadrul Servelect va reprezinta in relatia cu Directia de Eficienta Energetica din cadrul Ministerului Energiei (DEE-ME):

N
Coordoneaza colectarea de date privind consumurile energetice de la nivelul autoritatii administratiei publice locale.
N

Participa la elaborarea PIEE (program de imbunatatire a eficientei energetice) prin propunerea de masuri fara cost, cu cost redus sau masuri ce presupun investitii.

N
Analizeaza programul de imbunatatire a eficientei energetice si monitorizeaza implementarea masurilor de eficienta energetica incluse in acesta.
N

Transmite la MEEMA pana la data de 30 septembrie a anului in care a fost elaborat Programul de imbunatatire a eficientei energetice (PIEE) si ulterior realizeaza actualizarea anuala a acestuia.

N
Intocmeste rapoarte privind eficienta energetica solicitate de Beneficiar.
N
Calculeaza indicatorii de eficienta energetica solicitati de Beneficiar care sa permita evaluarea si compararea performantelor energetice locale, cu valori de referinta medii inregistrate la nivel national si/sau european; propune masuri pentru imbunatatirea acestor indicatori.
N

Acorda consiliere pentru intocmirea caietelor de sarcini pentru achizitiile publice ale echipamentelor in vederea achizitiei echipamentelor eficiente energetic si verifica incadrarea acestora in cerintele stabilite de Anexa nr.1 la Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica precum si de regulamentele europene de ecoproiectare.

N
Acorda consultanta privind modul de aplicare a legislatiei si reglementarilor in vigoare privind eficienta energetica.
N

Reprezinta persoana de contact a Beneficiarului in relatia cu MEEMA, pe probleme de eficienta energetica.

Beneficiile Dumneavoastra:

W
Consultanta tehnica specializata din partea managerului energetic care aduce argumente pentru si fundamenteaza proiectele si solutiile de energie durabila la nivelul comunitatii urbane.
W
Suport specializat in atragerea de finantari (ne)rambursabile pentru modernizarea cladirilor publice si cresterea confortului microclimatic in acestea.
W
Standarde si proceduri de obtinere a performantei energetice si de planificare energetica urbana conform legislatiei, normelor tehnice si normativelor in vigoare.
W
Evaluari energetice interne si masurarea economiilor de energie in proiectele implementate.
W

Facilitarea dialogului cu specialistii si profesionistii din domeniul constructiilor si energetic, pentru ca impreuna cu planificarea urbanistica sa aiba loc si o planificare energetica urbana.

W

Alte zone in care aportul tehnic si consultativ al managerului energetic urban va aduce valoare adaugata: valorificarea energetica a deseurilor; programe de constientizare si schimbare de comportament privind utilizarea energiei, atat in cladirile publice, cat si in cele private si rezidentiale; consultant in relatia cu mediul industrial si cu parcurile tehnologice, facilitarea si implicarea Primariei in proiecte internationale de diseminare de tip Orizont 2020.

Luati legatura cu un consultant: