Ministerul Fondurilor Europene prelungeste perioada de depunere a proiectelor si pentru Obiectivul Specific 6.4 Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM).

Noul termen pana la care se pot depune proiecte este 31.12.2020.

A. Tipuri de proiecte eligibile:

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta (maximum 8 MWe) pe gaz natural si biomasa;
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale (max 8 MWe) provenite din procese industriale.

B. Tipuri de solicitanti eligibili:

 1. IMM-uri si Intreprinderi mari din industrie, care inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an si care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000 h/an.
 2. Reprezentantul desemnat al unui parc industrial, entitate cu personalitate juridica care inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an si care poate dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000 an pentru investitiile privind productia de energie prin cogenerare de inalta eficienta, si care poate fi:
  • Administratorul parcului, entitate constituita conform Legii nr. 186/2013, daca prin contractul de administrare si servicii conexe incheiat cu rezidentul parcului are obligatia furnizarii energiei termice pentru rezidentii parcului, sau
  • Distribuitorul de energie al parcului industrial (operatorul care asigura distributia energiei in cadrul parcului), daca exista un contract comercial de furnizare a energiei intre administratorul parcului si distribuitorul de energie al parcului.

C. Criterii minime de eligbilitate*:

 • Consum peste 200 tep/an;
 • Necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000 – 5.000 ore/an;
 • CAEN sectiunile B si C, definite conform codificarii CAEN Rev2;
 • Nu se afla in niciuna din urmatoarele situatii: incapacitate de plata, insolventa, faliment, lichidare;
 • Nu sunt eligibile proiectele localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov.

*Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

D. Bugetul Apelului:

 • 63,53 mil. EURO

E. Intensitatea si volumul finantarii nerambursabile:

 • Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate pentru un proiect este de EUR 15 mil.
 • Intensitatea masurii de sprijin (rata de finantare) acordata nu poate depasi:

– 80% din costurile eligibile ale proiectului pentru intreprinderile mici;

– 70% din costurile eligibile ale proiectului pentru intreprinderilor mijlocii;

– 60% din costurile eligibile ale proiectului pentru intreprinderile mari.

F. Pasii proiectului (etapa de depunere):

 1. Realizarea studiului tehnic de fezabilitate de catre Servelect:

Studiul de fezabilitate se va elabora conform prevederilor  HG 907/2016 si va avea la baza necesitatea dezvoltarii proiectului si caracteristicilor tehnice, comparand solutiile alternative mai detaliate in vederea asigurarii alegerii solutiilor celor mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

Studiul de fezabilitate va analiza cel putin doua optiuni tehnice (in plus fata de scenariul fara proiect). Ambele optiuni vor fi analizate din toate punctele de vedere aferente investitiei si descrise in conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului din perspectiva tipurilor de investitii eligibile si a restrictiilor privind cheltuielile eligibile din perspectiva ajutorului de stat.

Investitia trebuie sa aiba ca rezultat obligatoriu capacitate noua de productiei de energie, prin investitie noua sau modernizare.

 1. Realizarea dosarului de finantare

Servelect va recomanda un partener de incredere care se va ocupa de partea administrativa a proiectului si depunerea cererii de finantare.

 1. Depunerea dosarului de finantare
 2. Evaluarea dosarului

Fondurile acordate de catre Uniunea Europeana prin aceasta axa de finantare sunt limitate. Potrivit Autoritatii de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, pana in prezent s-au depus 3 proiecte, avand o valoare totala de peste 16 milioane de euro (sursa: http://www.fonduri-ue.ro).

**Informatiile din aceasta pagina au fost preluate din Ghidul Solicitantului aferent programului de finantare publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, raspunderea noastra fiind limitata in acest sens.