Ministerul Energiei lanseaza un nou apel de finantare aferent Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care sprijina investitiile in sisteme de stocare a energiei electrice in baterii.

Obiectivul specific:

Instalarea unei capacitati de stocare a energiei electrice in baterii de minimum 240 MW (sau 480 MWh), in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera.

Perioada de depunere a proiectelor:

Data si ora deschidere procedura: 08 februarie 2024, ora 00:00

Data si ora incepere depunere de proiecte: 08 februarie 2024, ora 00:00

Data si ora inchidere depunere de proiecte: 21 martie 2024 ora 00:00

Perioada estimata pentru semnarea contractelor: aprilie-mai 2024

Procedura de ofertare este concurentiala, corelata cu obiectivele PNRR si in limita bugetului alocat.

Solicitanti eligibili:

Microintreprinderile, intreprinderile mici si mijlocii (inclusiv intreprinderi nou infiintate), cat si intreprinderile mari, care au inscrise in actul constitutiv activitati privind producerea si comercializarea de energie electrica, corespunzatoare codului CAEN 35: “Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat”.

Actiuni si activitati finantabile:

 • Dezvoltarea de noi capacitati de stocare a energiei electrice in baterii.

Capacitatea de debitare/absortie (MW) va reprezenta minim 50% din energia (MWh) nominala a bateriei, astfel incat un ciclu complet de incarcare sa nu dureze mai mult de 2 ore, iar un ciclu complet de descarcare sa nu dureze mai mult de 2 ore.

Activitati finantabile:

 • Achizitionarea de instalatii sau echipamente pentru construirea de capacitati noi de stocare a energiei electrice in baterii;
 • Constructii care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice in baterii.

! Sunt excluse de la finantare activitatile ce implica baterii care utilizeaza tehnologii pe baza de plumb, NiCd sau NiMH

! Se acorda finantare doar pentru realizarea de instalatii noi de stocare.

Intensitatea finantarii:

100% din costurile eligibile, cu respectarea regulilor de ajutor de stat, dar nu mai mult de:

 • 167.000 euro per MWh instalat de stocare;
 • 15.000.000 euro pe intreprindere, pe proiect de investitii.

Ajutorul se acorda in lei, sub forma rambursarii cheltuielilor efectuate. Diferenta pana la costul total al proiectului va fi acoperita de catre beneficiar din resurse proprii sau din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul unui ajutor public.

Valoarea totala a bugetului este echivalentul in lei a sumei de 79.600.000 euro.

Costuri eligibile:

 • Cheltuieli cu amenajarea terenului, protectia mediului si aducerea la starea initiala;
 • Cheltuieli cu dirigentia de santier;
 • Cheltuieli pentru constructii si instalatii, dotari (utilaje, echipamente cu si fara montaj, dotari), active necorporale;
 • Cheltuieli cu organizarea de santier si pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier;
 • Cheltuieli diverse si neprevazute;
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar (pregatirea personalului de exploatare).

! Pentru depunerea proiectelor este necesar ca aplicantii sa realizeze un Studiu de Fezabilitate, elaborat conform prevederilor HG nr. 907/2016.

Informatiile din acest document au fost preluate din Ghidul aferent programului de finantare, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, raspunderea Servelect fiind limitata in acest sens.

Consultati Ghidul integral aici.